Kutatómunka

Publikációk Beosztás Kutatási terület
Ágoston István egyetemi docens algebrák, modulusok, reprezentációk
Frenkel Péter adjunktus gráflimeszek, polinomok
Gyarmati Katalin egyetemi docens kombinatorikus számelmélet, pszeudovéletlenség
Hermann Z. Péter ny. egyetemi docens csoportelmélet
Halasi Zoltán adjunktus csoportelmélet
Károlyi Gyula félállású egyetemi tanár diszkrepanciaelmélet (eloszlások irregularitásai), additív kombinatorika
Kiss Emil egyetemi tanár általános algebrák, a szelíd kongruenciák elmélete
Pálfy Péter Pál félállású egyetemi tanár csoportelmélet, általános algebrák
Sárközy András professor emeritus számelmélet, pszeudovéletlenség, kriptográfia
Szabó Csaba egyetemi tanár algebrai struktúrák, didaktika
Somlai Gábor adjunktus csoportelmélet
Szalay Mihály ny. egyetemi docens statisztikus partícióelmélet, statisztikus csoportelmélet
Zábrádi Gergely egyetemi docens algebrai számelmélet, p-adikus módszerek

További részletek, valamint idézettségi mutatók találhatók az MTMT keresőjével.

Tanszékünk szemináriuma közös a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet algebra szemináriumával.